İçeriğe geç →

3) Kurulu Gücü Bilinen Rüzgar Türbininin Yıllık Ürettiği Elektrik Enerjisinin Hesaplanması

Bazı özellikleri bilinen bir rüzgar türbininin üreteceği gücün nasıl hesaplanacağından ilk yazımda bahsetmiştim. Bu yazımda ise kurulu gücü bilinen bir santralin üreteceği yıllık elektrik enerjisinin hesaplanmasından bahsedeceğim.

Formüle geçmeden önce temel birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Enerji ile Güç arasındaki ilişkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz:
Enerji, gücün belirli bir zaman dilimindeki akımıdır. Yan Enerji=Güç*Zaman’dır.
Elektrik enerjisinin ticari alandaki uygulamalarında birim olarak kiloWatt-saat kullanılır. Kilowatt gücün birimini temsil ederken, saat zamanın birimidir.

Enerjiyi hesaplama formülümüz yukarıda belirtildiği gibidir. Verdiğim formülü staj raporumu tamamlarken hazırladım. Formülün tüm bileşenleri İngilizce olarak verilmiştir. Açıklamaları ve formüle katkıları ise şu şekildedir.

Formülde 24*365 ile verilen yıllık tam kapasite çalışan bi sistem için toplam saat hesabıdır. Bu üretilen enerjinin biriminin zaman kısmını oluşturmaktadır.

Power Coefficient: Sabit bir değerdir. Rüzgar türbin veriminin yüzdelik ifadesidir. Güç faktörü olarak formülümüze katkı sağlamaktadır. Maksimum değeri yaklaşık olarak 0.5926′dir. Bu değer Betz limiti adını alır. Yani bir rüzgar türbininin maksimum %59.26 verimlilikle çalışacağı anlamına gelir.

Kurulu Güç: Rüzgar türbinlerinde kurulu güç, türbinin en uygun koşullarda saatte en fazla ne kadar güç üretebileceğini temsil eder.

Formülde dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Bunlardan biri çalışma süresidir. Verilen çalışma süresi 24*365=8760 saattir. Bu süre, yılın her anı santralin çalışıyor olması anlamına gelmektedir. Bu durum teoride doğru iken, pratikte uygulanabilirliği çok zordur. Ayrıca kurulu güç olarak verilen değer, rüzgar türbinlerinin en uygun koşullarda saatte en fazla üreteceği güç miktarıdır fakat bu durum da her zaman geçerli olan bir şey değildir. Çünkü rüzgar türbinlerinin karakteristikleri verilirken “Power Curve” diye belirtilen güç eğrileri vardır. Bu eğrilerde, farklı rüzgar hızlarında rüzgar türbinin üreteceği güçler verilmektedir. Bunun bir örneğini Vestas marka rüzgar türbinlerinden birinin kataloğunda görebilirsiniz. Bu kataloğun direk linkini aşağıda veriyorum:

http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/3MWbrochure/3MWProductBrochure/

Kategori: Enerji Üzerine Yazılarım

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

%d