İçeriğe geç →

4) Hidroelektrik Santral Güç Hesaplama

20121027-165029.jpg

Bir hidroelektrik santralinin üreteceği güç yukarıdaki formül ile bulunur. Formülün tüm bileşenlerinin açıklamaları ve formüle katkıları aşağıdaki gibidir:

P=Power: Hidroelektrik santralin üreteceği gücü gösterir. Birimi Watt’tır.

ρ=Density: Suyun yoğunluğunu temsil etmektedir. Bu değer 1 kg/litre ‘ dir.

H=Head difference in elevation or pressure drop across the turbine: Net düşüyü temsil etmektedir.
Bir hidroelektrik santraldeki su kaynağının en üst düzeyi yani su girişi ile türbin su çıkışı arasındaki yükseklik farkına su düşüsü denir. Birimi metre (m) cinsinden ifade edilir. Burda önemli bir nokta vardır. Hesaba katılan düşü net düşü olmalıdır. Tesisin su iletim kanalları veya cebri borularında su moleküllerinin sürtünmeleri nedeni ile kayıplar meydana gelir ve bu kayıpların toplamı hidrolik düşüde bir azalma meydana getirir. Bu kayıplar tesisin toplam hidrolik düşüsünden çıkarılır sistemin net düşüsü hesaplanır ve bu net düşüye göre sistem tasarlanır.

η=Efficiency percent energy transferred: Hidroelektrik santralin genel veriminin yüzdelik ifadesidir. Burda dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Formüldeki verim genel verim olarak belirtilmiştir. Bu verimi oluşturan bleşenler aşağıdaki gibidir.

η (genel) = η (inşaat) * η (cebri boru) * η (türbin) * η (jeneratör) * η (transformatör) * η (nakil hattı)

Q=Flow: Türbinlere birim zamanda verilen enerji miktarı önemlidir. Herhangi bir akışkanın birim zamanda birim alandan geçen miktarına debi denilmektedir. Yani bir akarsuyun taşıdığı su miktarına debi denir. Birimi metreküp/saniye (m^3/s) ya da litre/saniye (lt/s) olarak ifade edilir
(1 litre=1000 cm^3 su için). Hidroelektrik santral kurulmadan önce bu santral için gerekli suyun debisinin tespit edilmesi gerekmektedir. Santrali besleyecek suyun debisi devamlı değişebilir. Bu yüzden debisi belirlenirken günübirlik ölçüm değil, yıl içinde belli zaman aralıklarında ölçüm yapılmalıdır.

g=Acceleration of gravity: Yerçekimi ivmesini temsil etmektedir. Değeri 9.81 m/s^2 ‘dir.

Kategori: Enerji Üzerine Yazılarım

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

%d