İçeriğe geç →

7) Biyogaz Santralinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Biyogazın temeli olan Metan gazını etkileyen faktörlere dikkat edilmelidir. Bunlar:

1.1. Sıcaklık
1.2. Hammadde Cinsi ve Miktarı
1.3. Ortam Asitliği
1.4. Partikül Büyüklüğü
1.5. Fermantasyon Süresi
1.6. Karbon Azot Oranı
1.7. Tesis Yapısı
1.8. Yoğunluğu
1.9. Kuru Madde Miktarı

2. Tesis tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

2.1. Uygun hammadde miktarı
2.2. Hammaddenin cinsi ve özellikleri
2.3. Isıtma ihtiyaçları
2.4. Karıştırma ihtiyaçları
2.5. Kullanılacak malzeme ve ekipmanların cinsi
2.6. Tesisin kurulacağı yerin seçimi
2.7. Tesis inşaatı ve tesisin yalıtımı
2.8. Tesisin ısıtılması ve işletme koşulları
2.9. Biyogazın depolanması ve dağıtımı
2.10. Biyogazın taşınması, tesisten çıkan biyogübrenin depolanması, tarlaya taşınması ve dağıtımı
2.11. Biyogaz kullanım araçlarının belirlenmesi

3. Biyogaz üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

3.1. Fermantörde (üretim tankı-sindireç) kesinlikle oksijen bulunmamalı,
3.2. Antibiyotik almış hayvansal atıklar üretim tankına alınmamalı,
3.3. Deterjanlı organik atıklar üretim tankına alınmamalıdır,
3.4. Ortamda yeni bakteri oluşturulması ve büyümesi için yeterli miktarda azot bulunmalı,
3.5. Üretim tankında asitlik 7,0 – 7,6 arasında olmalı,
3.6. Metan bakterileri için substratta (S) sirke asidi cinsinden organik asit konsantrasyonu 500 – 1500 mg/litre civarında olmalı,
3.7. Fermantör sıcaklığı 35 ºC veya 56 ºC de sabit tutulmalı,
3.8. Üretim tankına ışık girmemeli ve ortam karanlık olmalı,
3.9. Üretim tankında minimum %50, optimum %90 oranında su olmalı,
3.10. Ortamda metan bakterilerinin beslenmesine yetecek kadar organik madde parçalanmış-öğütülmüş olarak bulunmalıdır.

4. Biyogaz tesisinin boyutlandırılması sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

4.1. Hammaddeye sürekli erişim olup olmaması
4.2. Atıkların ücret karşılığı alınıp alınmayacağı
4.3. Atıkların içerikleri
4.4. Biyo-gübre satışının yapılabilirliği
4.5. Günlük hammade sağlanıp sağlanamayacağı
4.6. Üretilen enerjinin enerji nakil hatlarına bağlanabilirliği

5. Mali analiz sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

5.1. Tesis kurulum maliyeti için alınabilecek destek ve hibelerin olup olmadığı
5.2. Üretilen elektriğin alım fiyatı
5.3. Üretilen ısı için yerel pazar olup olmadığı
5.4. Üretilen organik gübre için pazar olup olmadığı varsa satış fiyatının belirlenmesi
5.5. Üretilen enerjinin bir kısmının çiftlik içerisinde kullanılabilirliği

Kaynak:
http://www.soleaenerji.com/Biyogaz_planlama.asp
http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx
http://www.emo.org.tr/ekler/c5f0d43dcafe765_ek.pdf

Kategori: Enerji Üzerine Yazılarım

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

%d