20) Türbin Üreticilerinin Türkiye’de Bölgelere Göre Pazar Payları

27 Mart 2013 tarihinde EWEA ve TÜREB işbirliğinde düzenlenen Rüzgar Enerjisi Çalıştayı’nda edindiğim “Türkiye Rüzgar Santralleri Atlası (TÜRSAT 2013)” (http://www.tureb.com.tr/attachments/article/207/Turkiye%20Ruzgar%20Santralleri%20Atlasi%202013.pdf ) üzerindeki verilere dayanarak kurulu güçlerine göre Türkiye’de işletmedeki rüzgar santrallerinde kullanılan Türbin markalarının bölgelere göre dağılımını görebilmek için aşağıdaki tabloyu hazırladım. Toplam kurulu güç 2312.15 MW olarak belirlenmiştir.

Veri2

Temmuz 2013 güncel tarihli atlas ile Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu-Temmuz 2013 raporuna göre veriler tekrar düzenlenerek en kısa zamanda tekrardan sizlerle paylaşılacaktır.

 

19) Türbin Üreticilerinin Türkiye’de İşletmedeki Rüzgar Santrallerindeki Payları

27 Mart 2013 tarihinde EWEA ve TÜREB işbirliğinde düzenlenen Rüzgar Enerjisi Çalıştayı’nda edindiğim “Türkiye Rüzgar Santralleri Atlası (TÜRSAT 2013)” ( http://www.tureb.com.tr/attachments/article/207/Turkiye%20Ruzgar%20Santralleri%20Atlasi%202013.pdf ) üzerindeki verilere dayanarak kurulu güçlerine göre Türkiye’de işletmedeki rüzgar santrallerinde kullanılan Türbin markalarının piyasadaki paylarını görebilmek için aşağıdaki tabloyu hazırladım. Toplam kurulu güç 2312.15 MW olarak belirlenmiştir.

Veri1

16) RES Yatırım Giderleri

RES yatırımı için belirlenen temel giderler aşağıdaki gibidir:

İnşaat:
Yol maliyeti
Saha hazırlama
RT temelleri
RT kablo kanalları

Elektromekanik:
Rüzgar Türbini
Elektrik tesisat
Ünite trafosu

Nakil Hattı ve Şebeke Bağlantısı:
Şebeke bağlantısı
Enerji Nakil Hattı Bedeli

Proje Geliştirme Masrafları:
Met mast (Ölçüm Direkleri)
Proje ve rapor bedelleri
Dizayn masrafları
Mühendislik masrafları

İşletme Giderleri:
Arazi kira giderleri
Bakım giderleri
Personel idari giderler
Sigorta giderleri

Yukarıda giderlerin başlıcalarını listelemeye çalıştım. Bunların dışında her yatırım için farklı giderlerin de olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Net değerler için profesyonel bir fizibilite çalışması ve finansal analize ihtiyaç vardır.

15) RES Alan Seçimi

RES için kullanılamaz alanlar şunlardır:

Milli Parklar
Tabiat Parkları
Tabiat Anıtları
Tabiat Koruma Alanları
Yaban Hayatı Koruma Sahaları
Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları
Kültür Varlıkları
Tabiat Varlıkları
Sit ve Koruma Alanları
Derinligi 50 metreden fazla olan deniz alanlari
Emniyet Bantları
Enerji Santralleri
Sulak Alanlar
Nitelikli Orman Alanları
Rakımı 1500 metrenin uzerinde ve egimi 20% den fazla olan alanlar
Yerlesim Alanları
Kara ve Demir Yollari, Havaalanları ve Limanlar
Koruma Alanlar

RES alan seçiminde dikkat edilmesi gerek hususlar şunlardır:

• Sahaya ulaşım kolaylığı
• Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin güç kapasitesi
• Üretilecek enerjinin nakli için trafo merkezlerine olan uzaklık
• Sahanın yol ve diğer çalışmalar için işlenme kolaylığı
• Arazinin eğimi
• Sahanın alansal olarak yeterliliği
• Sahada arazi kullanım şekli ve mülkiyeti
• Sahanın bitki örtüsü
• Sahanın hakim rüzgar yönüne göre durumu
• Sahanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı
• Sahanın imar durumu
• Sahanın askeri ve sivil radar ve benzer tesislere olan yakınlığı
• Sahanın sit, milli park, orman arazisi veya diğer kapsamda olup olmadığı
• Sahanın doğal yaşam etkinlikleri ve ekolojik açısıdan önemi
• Sahanın jeolojik yapısı
• Yeraltı su kaynaklarının analizi
• Yakın civarda yaşayanların rüzgar santrallarına bakış açısı
• Sahanın buzlanma, yağmur, yıldırım ve atmosferik kararlılık durumları
• GSM kapsama alanının tespiti
• Yasal yükümlülükler
• Yerel elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak görüşmelerin sonuçlari

14) HES Su Alma Yapıları

Akarsu veya baraj gölünde toplanan suyun alınmasını sağlayan yapılara su alma yapıları denir. Bu yapıların giriş kısmına “su alma ağzı” veya “priz” denir. Görevi ise enerji üretmek için alınacak suyu düzenlemek ve kontrol etmektir. Temel olarak iki gruba ayrılır:

1.Bağımsız Karşıdan Alışlı Su Alma Yapıları
1.1. Kule Tipi Su Alma Yapısı
1.2. Kaya Yamaca Yaslı Düşey ve Eğik Su Alma Yapıları
1.3. Şaftlı Su Alma Yapısı
1.4. Dipten Alışlı (Düşey Şaft) Tipi Su Alma Yapısı

2.Gövdeye Bitişik Su Alma Yapıları: Bu tür yapılarda rezervuar gövdesinden aldığı suyu cebri boru aracılığıyla gövdenin hemen mansabında bulunan santral binasına taşırlar. Beton barajlarda yaygın olarak tercih edilir.

13) Cebri Boru

Tanım:

Baraj gölü ile türbinler, yükleme odası ile türbinler veya denge bacası ile türbinler arasındaki basınçlı borulara cebri boru denir.

Cebri Borunun Kısımları:

1. Düz Boru Kısımları
2. Tranzisyonlar
3. Redüksiyonlar
4. Mesnetler
5. Genleşme Contaları
6. Dirsekler
7. Branşmanlar
8. Menholler
9. Deşarj Boru ve Vanaları
10. Havalandırma Boru ve Vanaları
11. Takviye Ringleri
12. Enjeksiyon Delikleri
13. Test Kapakları

Cebri Boru Türleri:

1. Font
2. Ahşap
3. Beton
4. PVC
5. CTP
6. Çelik

12) Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı

Elektrik üretilir, iletilir ve dağıtılır. Yüksek kapasitede depolanmasıyla ilgili çalışmalar ise halen sürmektedir.

  • 1.Üretim:

1.1. EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.): Enerji sektöründe elektrik üretimi alanında faaliyet göstermekte olup, kamuya ait termik ve hidroelektrik santralların isletilmesi, bakım, onarım ve rehabilitasyonlarının yapılması faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulunca görev verilmesi halinde yeni üretim tesislerinin kurulması, isletilmesi ve kiralanması faaliyetlerini de yürütecektir.

1.2. EÜAŞ’a Bağlı Ortaklıklar

1.3. İşletme Hakkı Devredilmiş Santraller

1.4. Otoprodüktör Santraller

1.5. Yap İşlet Santraller

1.6. Yap İşlet Devret Santralleri

1.7. Serbest Üretim Şirketleri

Üretimle ilgili güncel bilgileri aşağıdaki web sitelerinden takip edebilirsiniz:
http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/AYLIK/KAYNAK.XLS
http://www.teias.gov.tr/AylikElektrikIstatistikleri/AylikElektrikIstatistikleri.xls

  • 2. İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini ifade etmektedir.

2.1. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.): Teknoloji, nüfus ve altyapı gelişmelerine paralel olarak elektrik iletim altyapılarını genişletmek, yeni iletim tesisleri yapmak, bunlara paralel olarak kendi iletişim altyapısını genişletmek, Türkiye Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek, bu amaçla;  yeni projeler oluşturmak, bunları gerçekleştirmek ve elektrik piyasası hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

  • 3. Dağıtım:teda datm blgeleriDağıtım Şirketleri