44) Türkiye’nin, Ernst & Young Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) Sıralaması

Ernst&Young’ın periyodik olarak yayınladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) verilerini ülkemiz özelinde inceledik, görselleştirdik. Mayıs 2007’den Ekim 2019’a kadarki süreçte en iyi değere (15) Eylül 2015’te ulaşmışız.

Bir Cevap Yazın