İçeriğe geç →

28) 81 İl HES Sayıları ve Analizi

Ülkemizde akarsuların yoğunluğu, akarsuların eğimlerinin fazla olması, ortalama yükseltinin 1132 metre olması, 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin %55.5’ini kapsaması, arazilerin %64’ünün eğiminin %12’nin üzerinde olması temel topoğrafik yapı ve hidrolojik şartlar hidroelektrik enerji üretimi açısından avantaj sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla ülkemizde ilk ve en çok yenilenebilir enerji yatırımı hidroelektrikte gerçekleşmiştir. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh olarak ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl’dır. Bu potansiyelin kurulu güçteki ve üretimdeki payı Ocak 2013 itibariyle aşağıdaki gibidir.

GrafikPastasi201308EPDK’nın resmi sayfasında yayınlanan Elektrik Üretim Tesisleri (Santral) Yatırımları ve İlerleme Durumları verilerinde il il HES sayılarının tespiti için aşağıdaki çalışmayı yaptım. Bu verilere bakıldığında ülkemizde hiç enerji santrali bulunmayan il olarak Kilis görünmektedir. Bunun yanısıra 11 ilimizde (Kilis dahil) HES yatırımı görülmemektedir. İlginç bir nokta ise bu şehirlerden ikisi Türkiye’nin 3 büyük şehri olarak kabul edilen İstanbul ve İzmir’dir. Tam 14 ilimizde de santral yatırımlarının tamamını HES’ler oluşturmaktadır. 59 HES yatırımı ile Trabzon lider şehir konumundadır. HES yatırımlarının sayıca çoğunluğunu da Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerimiz üstlenmiştir. İl il HES yatırım miktarlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Adsiz

Kaynak:

http://www2.epdk.org.tr/data/

http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/h_turkiye_potansiyel.aspx

http://www.oryaenerji.com.tr/turkiye_ve_hesler.aspx

Kategori: Enerji Üzerine Yazılarım

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

%d